Opzeggen

Voor alle leden die in 2021 lid willen blijven, geldt dat het lidmaatschap automatisch wordt verlengd. Hier hoef je dus niets voor te doen.  

Als je, om wat voor reden dan ook, in 2021 geen lid meer wil zijn van onze club, denk er dan aan om tijdig op te zeggen!  

Opzeggen dient te gebeuren vóór  30 november 2020 en kun je eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar [email protected] 

Na 1 december 2020 worden alle leden aangemeld bij de KNLTB. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bij opzegging na 1 december 2020 word de gehele contributie aan je doorberekend.*

 

*uiteraad met hoge uitzonderingen zoals ziekte, overlijden e.d.