Opzeggen

Voor alle leden die lid willen blijven, geldt dat het lidmaatschap automatisch wordt verlengd. Hier hoef je dus niets voor te doen.  

Als je in het volgende kalenderjaar geen lid meer wilt zijn van onze club, denk er dan aan om tijdig op te zeggen!  

Opzeggen dient te gebeuren uiterlijk 30 november van dit jaar en kun je eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar [email protected] 

Na 1 december worden alle leden aangemeld bij de KNLTB. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bij opzegging na 30 november wordt de gehele contributie aan je doorberekend.*

 

*uiteraad met hoge uitzonderingen zoals ernstige ziekte, overlijden e.d.