Voor al jouw tennisbenodigdheden kan je terecht bij onze partner TennisDirect! 

TennisDirect is de grootste online tennisshop van de Benelux en één van de grootste van Europa. Ze zijn tevens onze sponsor voor het Open ALTC Buitenveldert toernooi.

Ze hebben kwalitatieve materialen en bijbehorend advies beschikbaar te maken voor alle tennissers.

Tennisdirect.nl geeft je toegang tot het complete assortiment van jouw favoriete tennismerken. Dus niet 2 of 3 rackets van ieder merk, maar alle rackets. Hetzelfde geldt voor kleding en schoenen. Bij rackets kun je het ook zelf ervaren, door een racket te testen.

Klik hier voor de website.

 

 

KNLTB & TennisDirect 

Sinds april 2016 is TennisDirect Official Supplier van de KNLTB. De samenwerking is voor beide partijen zeer waardevol.

Voor de KNLTB is met name de investering in het Nederlandse tennis en de unieke voordelen die TennisDirect aan KNLTB-leden en trainers biedt belangrijk. Voor TennisDirect zorgt de samenwerking met de KNLTB voor nog meer vertrouwen bij de consumenten en draagt het tevens bij aan een nog grotere naamsbekendheid van TennisDirect onder de tennissers in Nederland.