Lidmaatschappen

Het lidmaatschap bij ALTC Buitenveldert is een jaarlidmaatschap met stilzwijgende verlenging. Meer informatie hierover onderaan deze pagina.

Tennissen op onze buitenbanen kan van 1 april tot en met 1 oktober. Er is geen verlichting op het park aanwezig.

Ons lidmaatschap kent de volgende soorten leden:

JEUGDLID: jeugdleden (tot 18 jaar) spelen op werkdagen en in weekenden tussen 09.00 en 18.00 uur.
De contributie per jaar bedraagt € 125.

SENIORLID: vanaf 18 jaar (het kalenderjaar waarin je 18 wordt) ben je SENIOR en zijn er drie keuzes: 

 • Jong senior: vanaf 18 jaar (het kalenderjaar waarin je 18 wordt) tot je 24e: hiermee kun je zeven dagen per week bij ons terecht om te spelen, zowel overdag als 's avonds. De contributie bedraagt € 178.
 • Senior: vanaf 24 jaar (het kalenderjaar waarin je 24 wordt): je kunt zowel overdag als 's avonds spelen. De contributie bedraagt € 230.
 • Daglid: hiermee kun je alleen op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur spelen. De contributie bedraagt € 157.

 

Kortingen    

GEZIN: voor een ouder of ouders waarvan een kind of meerdere kinderen lid is/zijn, geldt een korting van € 45 per kind.

Rekenvoorbeeld: het gezinsabonnement voor een huishouden van 2 ouders met 2 kinderen (tot 18 jaar) bedraagt dan € 640,-

Lid worden na 1 april: Is het seizoen al begonnen en wil je graag lid worden? Dat kan!

Elk type lidmaatschap met uitzondering van het gezinsabonnement krijgt 35% korting als je na 1 juli lid wilt worden. Je blijft doorlopend lid van ALTC Buitenveldert tot wederopzegging voor 1 december. Een volgend jaar kun je geen gebruikmaken van de seizoenskorting.

 

Inschrijfgeld    

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 20.

* Deze contributie is in januari 2023 voorgelegd aan de leden en bij goedkeuring vastgelegd tijdens de ALV.

 

Pasfoto    

Tegelijk met je inschrijving upload je een recente pasfoto. Die foto maak je liefst met een smartphone of tablet. Een selfie voldoet dus.

Verder gelden de volgende eisen:

 • Je digitale pasfoto voldoet grotendeels aan dezelfde voorwaarden als een normale pasfoto;
 • Jij staat op de foto en die is recent, duidelijk en goed gelijkend;
 • De foto is recht van voren genomen, tegen een lichte, egale achtergrond;
 • De breedte van het hoofd op de foto is ongeveer tweederde van de fotobreedte;
 • Beide ogen zijn zichtbaar, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan wanneer de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd is onbedekt, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hiertegen verzetten. Wanneer het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn;
 • Het bestandstype is .jpg; De verhouding breedte/hoogte is ongeveer drie/ vier;
 • Het formaat is tenminste 300 x 400 pixels;

Houd rekening met een verwerkingstijd van minimaal 7 werkdagen.

Klik hier om lid te worden 

 

Automatische verlenging!!    

Jouw lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Opzeggen - voor het volgend seizoen - moet je schriftelijk (post of email) doen bij de ledenadministratie vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Je opzegging is verwerkt als je een bevestiging van ons hebt ontvangen.

Indien je die niet snel ontvangt, kun je contact opnemen met [email protected]  

 

Voor vragen en/of nadere informatie kun je mailen naar:

[email protected]