We mogen weer samen de baan op!

10 mei 2020


Beste tennisleden,

Het is eindelijk zover! We kunnen met ingang van maandag 11 mei weer samen de baan op het tennispark Buitenveldert, onder bepaalde voorwaarden.

Op basis van het protocol (NOC*NSF) heeft de KNLTB specifieke richtlijnen opgesteld voor tennis. Deze kun je op hun website terugvinden.

Lees deze mail goed door want we moeten ons echt houden aan de richtlijnen van de KNLTB!

De volgende regels en instructies gelden tot ten minste 1 juni 2020:

1. Het tennispark is 7 dagen in de week open van 08:00 tot 21:00 uur. Het hek wordt elke avond dicht gedaan.
2. Er mogen maximaal twee personen per baan vrijspelen. Dit betekent dat dubbel niet is toegestaan. Vanaf 1 juni is opschaling mogelijk als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft.
3. Er kan worden getennist in blokken van 45 minuten.
4. Je mag maximaal één blok per dag tennissen tenzij voor het volgende blok van drie kwartier geen reservering is gemaakt. In dat geval kun je twee aaneengesloten blokken tennissen.
a. Om te kunnen tennissen is het altijd nodig om te reserveren via het telefoonnummer van het tennispark, 020 6429641. Een andere vorm van reserveren of  afspreken is niet mogelijk, dus ook niet via de app of website (PlanMySport).
b. De eerste reserveringen kunnen gedaan worden vanaf zondagavond 10 mei voor de eerste twee blokjes van maandag 11 mei en daarnaast is reserveren mogelijk vanaf maandag 11 mei om 08:00 uur.
c. Geef bij de reservering je naam en de naam van je tennispartner door.
d. Je kunt alleen reserveren op de dag dat je wilt tennissen. Uitzondering zijn de eerste twee blokken in de ochtend van 08:00 – 08:45 uur en van 08:45 – 09:30 uur, deze dien je de avond ervóór telefonisch te reserveren.
5. Je mag maximaal twee keer per week reserveren zodat iedereen de kans krijgt om te kunnen tennissen.
6. Kom dus niet zomaar naar het park, want dan dient het aanwezige personeel en/of de toezichthouder je weg te sturen.
7. Lever je tennispas in bij de ingang van de bar voor aanvang van het gereserveerde blok. Op die manier kan het personeel van de bar verifiëren of je ook daadwerkelijk hebt gereserveerd en of je lid bent van ALTC Buitenveldert. Introducees zijn niet toegestaan.
8. De bar is dicht. Je kunt alleen gebruikmaken van het toilet in noodgevallen. Slechts één persoon per keer. Meld je voor toiletbezoek aan het barpersoneel.
9. Was je handen thuis voor en na ieder bezoek of maak gebruik van desinfecterende gel. Er is een zuil met desinfecterende gel aanwezig op het park.
10. Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
11. Kom maximaal 10 minuten voor  de gereserveerde tijd op het park en verlaat het park als je klaar bent met tennissen.
12. Als je van baanhelft wilt wisselen, doe dat dan met de klok mee.
13. Blijf niet op het park hangen, want dan benadeel je het opvolgende koppel.
14. Dit betekent ook dat er helaas geen ochtend- of avondtoss kan worden georganiseerd.
15. Er mag niet in de hal gespeeld worden, ook niet bij regen. Ook is het niet mogelijk om te schuilen in het clubhuis.
16. Het barpersoneel, iemand van het bestuur of een andere vrijwilliger is aanwezig als toezichthouder, te herkennen aan een geel hesje. De toezichter mag en kan jou dus aanspreken met het verzoek je te houden aan de richtlijnen. (Je kan jezelf ook aanmelden voor vrijwillige toezichthouder, dit mag helaas niet op de dag dat je zelf speelt, maar je aanmelding wordt zeker gewaardeerd!)
17. Lees het protocol van de NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB en respecteer de daarin opgenomen instructies en richtlijnen.
18. Lees de richtlijnen op de website van de vereniging (die ook gelden voor volwassenen) en respecteer deze. https://www.altc-buitenveldert.nl/
19. Sancties: Conform het huurcontract tussen de vereniging en de parkeigenaar dient de parkeigenaar bij overtreding van de regels of niet respecteren van de instructies en richtlijnen een melding te doen aan de voorzitter van onze vereniging. Op zijn beurt dient de voorzitter een passende (straf)maatregel te nemen, waarbij ontzegging van de toegang tot het park voor een bepaalde tijd mogelijk is. Deze maatregel is nodig omdat er hoge boetes staan op overtreding, ook voor de parkeigenaar zelf. Er kan worden gehandhaafd via een drone of bezoek van een handhavende ambtenaar.

Het bestuur snapt dat al die regels een enorme afbreuk doen aan een gezellig bezoek aan het park en de regels klinken tamelijk militaristisch. Maar het is in deze uitdagende periode een eerste stap om weer van het tennisspelen te genieten!

De komende weken is het devies dus: ‘reserveren, spelen & veilig snel naar huis’.

Als we dit samen goed doen, mogen we snel weer meer…

Veel plezier en we zien uit naar nog betere tijden!

Het bestuur & vrijwilligers van ALTC Buitenveldert !

Nieuwscategorieën