Banenschema Voorjaarscompetitie (UPDATE)

10 april 2019


Elke week vind je hier het nieuwe banenschema voor zaterdag en zondag voorjaarscomeptitie 2019!

klik hier voor het banenschema van zaterdag.

Klik hier voor het banenschema van zondag.

Het banenschema is te vinden op de website onder Competitie > Banenschema voorjaarscompetitie 

Veel succes en plezier ! 

*UPDATE*

Let op! In geval van regen is het niet vanzelfsprekend dat je naar binnen kan. Er zijn twee opties: 

Aflasten en verzetten: Volgens de regels moet er een uur worden gewacht voordat iets afgelast kan worden. Uiteraard kun je wel in samenspraak met de tegenstanders dit besluiten. Geef dit altijd door aan de TC per e-mail zodat we hier rekening mee kunnen houden. 

Mocht het echt met bakken naar beneden komen: Binnenspelen: Dit is alleen mogelijk als daar de beschikbare ruimte voor is. Lessen/trainingen gaan voor. De baancommissaris en/of VCL bepalen welke teams op welke binnenbaan kunnen spelen. 

Als alle teams in goed overleg met elkaars begrip komen we tot de meest beste oplossingen!

 

Dank voor de medewerking! 

Nieuwscategorieën